Wykorzystanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych - Nazwa sem.: CIESZYN SM_ZL 2017/18/z, Nr sem.: 4, Grupa: GCW01, Sala: Cieszyn WSB ul. Frysztacka 44 sala 303 (L)

Calendar:
WSB- dydaktyka
Date:
28-04-2019 19:45 - 21:15