Błędy badawcze

Prowadzenie badań naukowych podporządkowane być powinno teorii a nie dydaktyce. Błędy metodologiczne mają najczęściej tym podobne przyczyny: 

  1. Wyciąganie hipotez bez metodycznej analizy stanu wiedzy,
  2. Zaniechanie procedury metodologicznej na rzecz empirycznej powtarzalności odkrycia np. brak definicji, nieuzasadnienie użycia metafor, wniosków opartych na terminach wieloznacznych i nieostrych, brak systematycznej strategii metodologicznej.
  3. Kontaminacja czyli błędy w syntezie,
  4. Narzucanie jedynie słusznej perspektywy epistemologicznej w badaniach na styku kilku dyscyplin, o różnym etosie.
    Źródła:
  • Angutek D., 2014, Epistemologiczne problemy badań Interdyscyplinarnych, http://steurgn.pl/portal/d1.pdf., 21.01.2015, ss. 6,7.