Zasady badawcze

Prowadzenie badań naukowych podporządkowane powinno być następującym zasadom:

 1. Zasada ciągłości wiedzy (korespondencji)
  1. Badania rozpoczynają studia literaturowe, a nie intuicyjnie stawiane hipotezy,
  2. Prawo replikowalności, możliwość przeprowadzenia analogicznych (nie koniecznie identycznych, bo organizacja jest w ruchu) badań,
  3. ...
 2. Zasada transparentności
  1. Badania powinny być transparentne, każde pojęcie wyjaśnione, każdy zabieg uzasadniony,
  2. ...
 3. Zasada wiarogodności
  1. Zastosowane procedury muszą być kompletne,
  2. Prawo triangulacji: ograniczenie błędu pomiaru poprzez zbieranie danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod.
  Źródła:
 1. Czakon Wojciech, 2013, Metodyka systematycznego przeglądu literatury, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013, ss. 47-67.
 2. Gondek Anna, Mazur Karolina, 2013, Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu , [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013, s. 84.