Researchgate.net

Researchgate.net jest forum społecznym środowiska naukowego. Można się dzielić opublikowanymi tekstami oraz śledzić dorobek innych badaczy.