System harwardzki

Harvard Referencing System (wym. Hawerd Refinsing System) lub Parenthetical referencing. Mimo, że pochodzi z nauk przyrodniczych, to najbardziej powszechny system cytowania w naukach humanistycznych.

Procedura podawania w tekście głównym w nawiasie półokrągłym lub kwadratowym nazwiska autora (lub skrótu tytułu w przypadku prac zbiorowych), daty wydania oraz numeru strony. Ten rodzaj przypisów określany bywa mianem przypisu "nazwisko/data", a czasem "alfabetyczny" i występuje w wariantowych postaciach bez strony lub ze stroną.

Przypisy wewnątrz tekstu

(P.C. Brożek, 1999)
(P. Brożek, 1999, s. 131)
(Biblioteki akademickie, 2005, s. 3)
(P. Janicki i B. Zielennik, 2000, s. 31)
(Z. Muszyński i in., 2007, s. 23-25)
(Kowalczyk red., 1989, s. 101)
(Szulik, 2007, s. 27-53; Machanaim, 2006, s. 23-22)- kilku autorów w jednym przypisie.

Prace tego samego autora wydanych w jednym roku:

(M. Kolecki, 2008a, s. 2), w bibliografii załącznikowej odpowiednio: 1. Kolecki M. (2008a), Biblioteki, Warszawa: WKP, s. 289.
(M. Kolecki, 2008b, s. 14)
(M. Kolecki, 2008c, s. 1)

Bibliografia

Kowalczyk Adam, 2007, Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner, Opole, Dom Wydawnictw Naukowych.
Kowalczyk Adam, Schreiber-Kurpiers Dorota, 2010, Maiestas Imperatoris, Opole, Wydawnictwo Metropolis.
Kowalczyk Adam, 1998, Treści ideowe gotyckich nagrobków w kaplicy św. Anny, [w:] Dzieła i symbole, 1998, s. 23-45.
Kowalczyk Adam, Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, "Este", R. 7, 2006, s. 34-49.
Seredyński Łukasz, 2010, Świat symboli Diego Saavedry, "Symbolonic", 2010, nr. 7, s. 45-89.
Kowalczyk Adam red, 2004, Essential. Studia o sztuce i pieknie, Opole, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Przypisy netograficzne

(Brożek 1989) w bibliografii odpowiednio:

1. Brożek Jan, 2014, Etnologia organizacji uczącej, http:/onet.pl/metodologia, 16.02.2014. /z autorem/
1. NN (pseudonim), Tytuł artykułu nadany przez nas, http://onet.pl/metodologia, 16.03.2008. /bez autora/

    Źródła:
  1. Kowalczyk Adam, 2014, Przypisy harwardzkie, http://www.adamszymanski.com.pl/index.php?p=1_45, 07.12.2014.
  2. Kowalska M., 2014, Przypisy: rodzaje i systemy, http://www.home.umk.pl/~koma/Przypisy%20-%20rodzaje%20i%20systemy.htm, 07.12.2014.