Znajdowanie w bazie EBSCO i dodawanie do menażera bibliografii artykuły w wersji pełnotekstowej

Artykuł przybliża krok po kroku dodawanie do menażera bibliografii Citavi artykułu w wersji pełnotekstowej. 

Zalogowanie się do bazy EBSCO

 

Wybieramy interesującą bazę z baz widocznych w Twoim panelu EBSCO

Skorzystamy z wyszukiwania prostego w EBSCO

Wybór źródła

Eksportujemy źródło do pliku, który odczyta Citavi

Importujemy dane bibliograficzne wybranego źródła do Citavi

Dodajemy plik do podglądu w Citavi

Ewentualnie tłumaczymy artykuł, oba pliki możemy dodać do źródła i podglądać w Citavi

Dodajemy plik tłumaczenia do podglądu w Citavi

Dublujemy pliki do Citavi, aby były w jednym folderze (tutaj folder pod nazwą Biblioteka Janulek)