IBM SPSS Statistics

Łatwy w użyciu pakiet oprogramowania statystycznego wspierający: planowanie, zbieranie danych, analizę, raportowanie i wdrożenia.