Abstrakt, streszczenie czyli wiem co badam i umiem to opisać w 2 akapitach

Abstrakt są ważny nie tylko z uwagi na naukowe pozycjonowanie. Z pewnością nie czytasz już artykułów zaczynających się od burzliwego i turbulentnego otoczenia. Prawdą jest, że streszczenie napiszemy na końcu, bo jest na tyle istotne, że stanowi o wartości samego artykułu. Jak napisać dobre streszczenie?

Poniższa checklista pomoże ci ocenić swój abstrakt:

  1. Ile znaków wymaga Redakcja tyle wykorzystaj.
  2. To tytuł, ale zapisany w 300 słowach.
  3. Napisz czytelnie cel napisania artykułu w sferze poznawczej i metodologicznej.
  4. Napisz czytelnie co zrobiłeś i osiągnąłeś.
  5. Jaki jest wkład koncepcyjny autora.
  6. Daj do przeczytania koledze z innej bajki i poprawiaj, aż zrozumie.
  7. Staraj się syntetyzować treść.
  8. Unikaj pustych wypełniaczy.
  9. Unikaj twierdzeń nie mających pokrycia w treści.
  10. Przeczytaj trzy pierwsze zdania streszczenia. Czy pobrałbyś cały artykuł, na bazie tych zdań?